Curriculum vitae

Birgitta Hulter
Född i Norrköping
En dotter, född 1976
En son, född 1991


Formella utbildningar:

Leg sjuksköterska med specialutbildning, för vidareutbildning till distrikt 1968, 3 år.
Lärare inom hälso- och sjukvård 1972, 1,5 år.
CGFNS certificate 1983.
Dramapedagog 1985, 40 poäng.
Psykoterapiutbildning 1250 h .
Doktorsexamen i medicinsk vetenskap 1999,
inklusive forskarutbildningskurser, 100 poäng.
Specialist in Clinical Sexology, NACS, 2002.


Pedagogiska erfarenheter:

Lärare vid högskolans sjuksköterskeutbildning från 1972, i 6 år.
Lärare vid gymnasial vårdutbildning från 1978, i 16 år.
Huvudlärare i vårdkunskap 1980 - 1988, i 8 år.
Planering och genomförande av sexologikurser för sjuksköterskor, från 2001 - pågår.
Kursledare för och lärare i Kvinnors sexuella hälsa 7,5 ECTS för barnmorskor och gynekologer i Växjö 2004.
Lärare i Klinisk sexologi 5 + 5 poäng vid Uppsala universitet från 1995 - 2001.
Vikarierande lektor vid högskolan i Dalarna, Institutionen för omvårdnad 2007 - 2008.
Kurser och föreläsningar via eget företag från 2001 - pågår.
Grund- och vidareutbildning av läkare, sjuksköterskor, mentalskötare och undersköterskor.
Fortbildning av personal inom medicin och omvårdnad.
Specialistutbildning av läkare och sjuksköterskor.
Patientgruppundervisning.
Allehanda undervisningsformer (föreläsningar, seminarier, grupparbeten, rollspel, handledning på klinik,
handledning och examination av C-uppsatser).
Framställning av läromedel och informationsbroschyrer.


Pedagogiskt utvecklingsarbete:

Utvärdering av kurs i sex- och samlevnad för rehabiliteringsteam i södra Sverige, 1995.
Kvinnors sexuella hälsa. Sexologisk kompetensutveckling för barnmorskor och gynekologer. 7,5.
ECTS, kurs vid högskolan i Växjö, 2005.
Författat ett flertal läromedel, 1985-pågår, se texter författade av Birgitta Hulter.


Verksamhet i klinisk omvårdnad:

Sjuksköterska vid sjukhus, heltid 1969 - 1970.
Vikarie som sjuksköterska från 1984, senast sommaren 2007.
Lärare vid högskolans sjuksköterskeutbildning, inklusive klinisk handledning, 1972 - 1978.
Forskning rörande sexuella förhållanden hos kvinnor med neurologiska rubbningar, 1986-pågår.
Sexualpedagog i Uppsala läns landsting, 1994 - 2001.
Handledning av personal inom vård och omsorg inom kommun och landsting, 1994 - pågår.
Patientgruppundervisning, diagnos/problemorienterat, 1994 - pågår.
I samverkan genomförd klinisk läkemedelsprövning, 1998 - 1999.
Privatpraktiserande klinisk sexolog, 2001 - pågår.
Konsulterande klinisk sexolog vid neurologiska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset, 2002 - 2008.
Klinisk sexolog och utbildningsledare vid neurologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, 2008 - pågår.


Internationellt vetenskapligt samarbete:

Konferens med Nobelpristagare i medicin i Lindau, 1990.
Världskongress i gruppsykoterapi i Buenos Aires och Jerusalem, 1996, 1998.
Celtic Conference, Human Sexuality in Nursing Care: The Invisible Imperative, Dublin, 2000.
Nordiska och europeiska konferenser i sexologi, 1986 - 2009.
International Academy of Sex Research i Amsterdam, Sigtuna, Rotterdam, Hamburg, Ottawa och Puerto Rico, 1986 - 2009.
Världskongresser i sexologi i Heidelberg, Valencia, Hongkong, Paris, Montreal och Göteborg, 1986 - 2009.
Styrelseledamot i European Federation of Sexology, 2006 - 2010.
Medlem i International Academy of Sex Research, 2006 - pågår.


Administrativa erfarenheter, ledarskapsbefattningar:

Arbetet som sjuksköterska innefattar att leda vårdarbetet och att samverka med kollegor och andra personalgrupper inom vården, 1968 - pågår.
Organisatör av SSFs Fullmäktigemöte i Uppsala, 1974.
Doktorandrepresentant i Medicinska fakultetens forskarutbildningsnämnd, 1985 - 1991.
Styrelseledamot i SHSTF Uppsala län, 1970-talet.
Ledamot i KTK, Uppsala län, 1970-talet.
Ledamot i TCO-K, Uppsala län, 1970-talet.
Styrelseledamot i SFL, Uppsala län, 1980-talet.
Styrelseledamot i Brf Elif, 1985 - 2004.
Ordförande i Brf Elif, 2000 - 2003.
Eget företag med privat mottagning i Uppsala och Stockholm, 2001 - pågår.
VD för SESAM® AB, 2001 - pågår.
Ordförande i Auktorisationskommittén i Svensk Förening för Sexologi, 2003 - pågår.
Ledamot i styrelsen för European Federation of Sexology, 2006 - pågår.


Ledning, utveckling och samverkan:

Aktiv i projektgrupp för planering av nybyggnation av vårdskola, 1985.
Huvudlärare i vårdkunskap, 1980 - 1988.
Projektansvar för utvärdering av kurs i sex- och samlevnad för rehabiliteringsteam i södra Sverige, NHR/RFSU, 1993 - 1994.
Projektansvar för råd och stöd till handikappade enligt LSS; habilitering och rehabilitering rörande sexuell problematik, 1994 - 1999.
Sexologiska enhetens vid Neurocentrum, Akademiska sjukhuset, uppbyggnad, 1994 - 1999.
Uppbyggnad och drift av eget företag, SESAM® AB, med patientmottagning i Uppsala och Stockholm, 2001 - pågår.
Utbildningsledare vid neurologiska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset, 2008 - pågår.

Home