Sexologi 2 – med inriktning mot klinisk sexologi, 15 hp.

De flesta sjukdomar har en inverkan på samliv och sexualitet. Det är ofta svårt att tala om sexualitet i olika sammanhang.
Behöver du kunna hantera sexuella frågor i ditt arbete?
Med professionell förberedelse – dvs en sexologisk utbildning som tar hänsyn till det komplexa i sexuella frågor, så underlättas dessa svåra samtal.
Nu kan du läsa ”Sexologi 2” som uppdragsutbildning på distans. Karolinska Institutet erbjuder en kurs i Sexologi med klinisk inriktning på 15 högskolepoäng, avancerad nivå.
Sexologi 2 riktar sig till dig som möter sexuella frågor i ditt arbete inom hälso- och sjukvård.
Du har en yrkesutbildning i ett människovårdande yrke, t ex läkare, sjuksköterska, psykolog, barnmorska eller kurator.Home