Har du sexuella problem eller svårt i samlivet?



SESAM® AB erbjuder sexterapi för vanliga svårigheter hos män:

oro kring sexualitet, relationsproblem, erektionssvikt som inte blivit bra av erektionsstödjande läkemedel, tidig och fördröjd utlösning, konflikter i parförhållande och samliv.



SESAM® AB erbjuder sexterapi för vanliga svårigheter hos kvinnor:

konflikter i parförhållande och samliv, oro kring sexualitet, nedsatt lust, smärta vid samlag, orgasmproblem och relationsproblem.



Vi samverkar vid behov med andra specialister: gynekolog, urolog, neurolog, psykiater, psykolog etc.

Home