Har du frågor och problem som du behöver tala om och bor långt ifrån SESAM® ABs mottagningar?

SESAM® AB erbjuder dig personlig rådgivning direkt via din egen telefon!

Observera att telefonrådgivningen endast gäller verkliga personliga frågor och inte avser ”sex-samtal”!

Du gör på följande sätt:

  1. Kontakta SESAM® AB per e-post eller telefon och boka tid för samtal, minimum 30 minuter.
  2. Du betalar samtalet i förskott via bankgiro direkt till SESAM® AB. Du betalar så mycket tid som du bedömer att du behöver använda.
  3. Du kan pröva med 30 minuter så att du kan bedöma vilken nytta du har av samtalet.
  4. Du kan betala en större summa i förväg, som du då har tillgodo, och därmed kunna återkomma under viss tid för ytterligare sexologisk rådgivning.
Taxa för telefonrådgivning med auktoriserad sexolog:

       30 minuter

  600 SEK

(20 SEK/min)

  2 x 30 minuter

1140 SEK

(19 SEK/min)

10 x 30 minuter

5400 SEK

(18 SEK/min)

Praktisk information angående telefonrådgivningen:

För att det hela ska kunna fungera är det viktigt att du känner till följande:  1. Du betalar i förväg via bankgiro och anger som avsändare den kod vi kommit överens om då du bokade samtalstiden.

  2. Du ringer själv upp det telefonnummer du har fått på den avtalade tiden. Observera att tiden måste hållas exakt, dvs. tiden räknas alltid från den avtalade tidens början oavsett när samtalet börjar. 

  3. Samtalet avslutas enligt ursprunglig tidsplan.
Observera att telefonrådgivningen endast gäller verkliga personliga frågor och inte avser ”sex- samtal”!Home