Artiklar, broschyrer, häften

Hulter B. Kan sex öka värken? Reumatiker Världen, Nr Maj-Jun, 2014.
Hulter B. Börja med att tala om samlivet. Reumatiker Världen, Nr Aug-Sept, 2012.
Hulter B. Min nya man är för hårdhänt för mig. Reumatiker Världen, Nr Dec-Jan, 2011.
Hulter B. Jag är 33 år och fortfarande oskuld. MåBra, maj.
Hulter B. Förlamade kan också njuta av sex. Allas, nr 7, 2011.
Hulter B. Vad menar vi med sexuell hälsa? Jordemodern nr 4, 2009.
Hulter B. Att få barn och bli förälder - en omtumlande upplevelse. Om samliv och sexualitet med ett nytt barn i familjen. I Graviditet och föräldraskap efter transplantation. Novartis, publiceras 2009.
Hulter B. Samliv och sexualitet vid njursvikt. Njurförbundet informerar, 2008.
Hulter B. Kön och utveckling av sexualitet. Skolhälsovård, 2008.
Hulter B. Vilsamma och intima stunder stärker samhörigheten. I En bok om MS. BiogenIdec, 2007.
Hulter B. Sexuell hälsa för äldre. Förslag till Kvalitetskrav för vård, rehabilitering och omsorg av äldre. På uppdrag av Föreningen Bra Vå, 2005.
Hulter B. Sexuella möjligheter vid njursjukdom och diabetes. Njurfunk, nr 1, 2005.
Hulter B. Sexuella möjligheter vid njursjukdom och diabetes. Dialäsen, nr 4, 2004.
Hulter B. Om Parkinsons sjukdom och sexuella möjligheter. Hur har männen det? Parkinsonposten, nr 2, 5-8, 21-22, 2002.
Hulter B. Parkinsons sjukdom och sexuella möjligheter I. Hur har männen det? Parkinsonjournalen nr 3, 26-31, 2001.
Hulter B. Parkinsons sjukdom och sexuella möjligheter II. Hur har kvinnorna det? Parkinsonjournalen, nr 4, 48-52, 2001.
Hulter B. Kön och sexualitet - en betraktelse utifrån pojkars och flickors sexuella utveckling. Skolhälsovård, 2 / 2000-2001.
Hulter B. Symptomatisk behandling 5:8 sexuell dysfunktion hos kvinnor. I Metodpärm om Multipel Skleros, 2000.
Hulter B. Lust och förmåga Svensk Rehabilitering, nr 2, 42-44, 2000.
Hulter B. Kvinnors sexualitet och diabetes mellitus. Medikament, nr 4, 20-24, 1999.
Hulter B. Kvinnors sexualitet och diabetes mellitus. DiabetologNytt, nr 4-5, 10-13, 1999.
Hulter B. Synpunkter från sexualpedagog. I Vårdprogram ALS, Akademiska sjukhuset, Neurocentrum, 1998.
Hulter B & Lundberg P O, Berne C. Sexualfunktioner hos kvinnor med diabetes mellitus typ 1. En fall-kontroll studie. Hygiea, 105:211-212, 1996.
Hulter B, Lundberg P O. Sexualfunktioner hos kvinnor med avancerad multipel skleros. Hygiea, 104:272-273, 1995.
Hulter B. Smärta efter whiplashskada som hindrar sexuell aktivitet. Opublicerad.
Hulter B. Rapport från utvärdering av kurs för rehabiliteringspersonal och kontaktpersoner från handikapporganisationer. HoSS-projektet. Ett projekt om handikapp och sexualitet - samlevnad i samarbete mellan NHR och RFSU, 1994. Opublicerat.
Home