Pressklipp

Lust på allvar. sida 36-40 i BIZ&ART. Ett magasin om kultur och affärsliv i Uppsala, nr 8, 2009.
Våga tala om sex! Omvårdnadsmagasinet, nr 2, 2008.
Många vägar till rikt kärleksliv. Status, nr 5-6, 2008.
Äldre och sex. BraVås Annonsbilaga, 2007.
MS- behandling, sexualitet och samliv. häfte från NHR, 2007.
Sexlivet - en del av livet. Tidningen MS, nr 1, 2007.
Hjälp till självhjälp. Svensk Handikapptidskrift, nr 3, 2007.
Nu är sex ett vägval. Tara, nr 4, 2007.
Kvalitetskrav för vård, rehabilitering och omsorg för äldre. BraVås Hemsida, 09-2007.
Neurologisk sjukdom och sexualitet. Symposiet för MS-team, 26-10-2007.
Sesam öppnade sig för Birgitta. VIAM nytt, 16-02-2006.
Närhet utan krav stärker parrealtionen. Reflex, nr 3, 2006.
Birgitta undervisar om sex och välbefinnande. Uppsala Nya Tidning, 18-10-2006.
Könens sexuella roller skiljer sig åt. LEVA, Uppsala Nya Tidning, 26-04-2005.
Sex är roligt men behöver tas på allvar - hur sex och samlevnad lyfts till samtalsnivå. Scandinavien Direkt, 04-2005.
Patienters sexualitet måste tas på allvar. Uppsala Nya Tidning, 25-04-2005.
Sexolog: Inget roligt tillstånd. Expressen.se, 01-06-2005.
Øk sexlysten naturlig. Nettavisen.no, 05-07-2005.
Så ökar du sexlusten. Aftonbladet.se, 13-07-2005.
Relationer, sexualitet och samlevnad. Njurfunk, nr 3, 2004.
Tonåringar behöver experimentera. Reumatikertidningen, nr 3, 2004.
Sexuella möjligheter vid njursjukdom och diabetes. Dialäsen, nr 4, 2004
Äldres sexualitet omgärdas av fördomar. Uppsala Nya Tidning, 19-03-2003.
BraVås första föreningsmöte. BraVås Hemsida, 20-11-2003.
Vårdpersonalen måste arbeta med sina attityder. LIV, nr 1, 2002.
Sexualitet och hälsa - begränsingar och möjligheter. Annons, Dialäsen
Kvinnorna vill ha mer sexuell lust. Upptinget, 1985.
Uppmuntra sexualitet men provocera inte. Upptinget, årgång 8, 1984.

Home